อาจารย์มีแสตนด์Sealed  ไม่แก่ พยากรณ์ได้ด้วย!!!
 
 

Comment

Comment:

Tweet

amazing จริงๆครับเรือ่ง 911 เนี่ย = =

#1 By sage_nu on 2013-04-12 06:08